Verenigingen en stichtingen afbeelding

Verenigingen en stichtingen

Verenigingen en stichtingen

In uw vereniging of stichting heeft u te maken met vrijwilligers, werknemers en leveranciers. U heeft een eigen pand of u huurt een ruimte. Dat betekent dat er risico’s zijn. Bespreek met ons hoe u die risico’s afdekt.

Vrijwilligers

Vrijwilligers die bij het uitvoeren van hun taak voor uw vereniging of stichting schade veroorzaken, kunnen dan lang niet altijd terugvallen op hun eigen particuliere aansprakelijkheidsverzekering. Uw vereniging kan dan aansprakelijk gesteld worden voor de schade. Veel gemeenten hebben een vrijwilligersverzekering afgesloten, een collectieve verzekering voor alle vrijwilligers binnen de gemeente. Ga na of uw gemeente zo’n regeling heeft en hoe uitgebreid die verzekering is. Vraag ons dan of die dekking voldoende is en of u zelf ook een aansprakelijkheidsverzekering nodig heeft.

Vrijwilligers kunnen ook letsel oplopen bij hun werkzaamheden voor uw vereniging of stichting. Een ongevallenverzekering zorgt – los van de schuldvraag – voor een uitkering als uw vrijwilliger door werkzaamheden voor uw stichting of vereniging blijvend invalide raakt of overlijdt. De ongevallenverzekering kan ook afgesloten worden voor bezoekers.

Bestuurders

Financieel wanbeheer, zelfverrijking van bestuurders, fraude en diefstal, het komt helaas ook voor bij stichtingen en verenigingen. Om het bestuur en het toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren is per 1 juli 2021 de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) van kracht geworden. Daardoor loopt u als bestuurder misschien een groter risico op aansprakelijkheid. Een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade die u als bestuurder persoonlijk oploopt doordat u aansprakelijk gesteld wordt. Ook de (hoge) kosten van verweer en advies zijn gedekt.

Werknemers 

Wanneer u als vereniging of stichting personeel in dienst heeft, brengt dat verantwoordelijkheden met zich mee. Van veiligheid op de werkplek tot loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie-inspanningen bij langdurige arbeidsongeschiktheid. Bespreek met ons welke Verzuimverzekering en WIA-verzekeringen bij uw vereniging of stichting passen.

Conflicten

Er zijn altijd situaties denkbaar waarin u een conflict krijgt met uw werknemer, een leverancier, een verhuurder of een bezoeker. Als dat uitdraait op een rechtszaak, kunt u voor hoge kosten komen te staan. Een rechtsbijstandverzekering biedt dan uitkomst.

Gebouw, inventaris en goederen

Een Gebouwenverzekering dekt onder meer schade aan uw pand door brand, storm, wateroverlast, vandalisme en inbrekers. Een Inventaris- en goederenverzekering verzekert alle roerende zaken bij uw vereniging of stichting zoals toestellen, apparatuur, kantoormeubilair en goederen in de kantine.

Gerelateerde pagina’s