Aantal werklozen stijgt naar 382.000

In september hadden 3,7 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar geen betaald werk. Dat zijn dus 382.000 mensen die wel op zoek zijn naar werk maar geen werk hebben. Daarnaast zijn er 3,3 miljoen mensen die niet zoeken naar werk of niet direct beschikbaar zijn voor werk. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Het gaat voornamelijk om mensen die met pensioen zijn of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 
Het UWV registreerde eind september 152.000 WW-uitkeringen, een lichte stijging van 0,2 procent. In september kwamen er 21.800 WW-uitkeringen bij en werden 21.500 WW-uitkeringen beëindigd. Vergeleken met een jaar eerder nam het aantal lopende WW-uitkeringen af met 55.000.