Verplichte toewijzing koopwoningen van tafel

De Jonge wilde gemeenten in staat stellen een deel van de woningen die zijn verkocht tot een bedrag van 355.000 euro te reserveren voor mensen met een laag inkomen of middeninkomen. De nieuwe eigenaren zouden alleen een woonvergunning krijgen als ze voldoen aan de inkomenseisen.
Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer heeft dit plan van tafel geveegd. De Kamer stemde wel in met andere plannen van De Jonge. Zo mogen gemeenten, als de wet over een tijdje van kracht is, wel maximaal de helft van alle huur- en nieuwbouwwoningen toewijzen aan bepaalde doelgroepen, zoals eigen inwoners of mensen met een cruciaal beroep.