Rechtsbijstandverzekering afbeelding

Rechtsbijstandverzekering

Gemiddeld krijgen Nederlanders eens in de 10 jaar te maken met een conflict waarbij juridische bijstand nodig is. Betaalt u dat zelf? Een advocaat kost u €200,- tot €300,- per uur. Bijna de helft van de Nederlandse huishoudens heeft daarom een rechtsbijstandsverzekering afgesloten.

Waarvoor bent u verzekerd?

Als er een conflict ontstaat waar u met een goed gesprek niet uitkomt, wilt u dat een professional u juridisch bijstaat. Soms kan zelfs een rechtszaak onvermijdelijk zijn. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op juridisch advies en concrete juridische hulp.

Verschillende conflicten

U kunt zich verzekeren voor conflicten op verschillende terreinen en bepaalt zo zelf hoe zwaar uw pakket wordt. Te verzekeren zijn:

  • Consumentenzaken
  • Arbeidsconflicten
  • Woonkwesties
  • Verkeer (ook voor fietsers en voetgangers)
  • Fiscaliteit
  • Sociale wetgeving
  • Vermogensbeheer
  • Mediation bij echtscheiding

Dekking

U heeft recht op juridische hulp en juridisch advies. Daarnaast worden vergoed:

  • Deskundigenkosten (experts, advocaten, accountants).
  • Gerechts- en griffiekosten.
  • Kostenveroordelingen van door een tegenpartij gemaakte kosten.

Niet gedekt zijn:

  • Rechtshulp bij echtscheiding (wel mediation).
  • Fiscale disputen.

Zelf uw advocaat kiezen

Voor rechtshulp wordt u bijgestaan door de juristen van de verzekeraar, maar u bent niet altijd verplicht om van hun diensten gebruik te maken. Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat u bij een gerechtelijke of administratieve procedure (zoals een ontslagzaak via UWV) zelf uw advocaat mag kiezen. Wel moet u altijd eerst toestemming vragen aan uw rechtsbijstandverzekeraar als u een externe advocaat in wilt schakelen.

Verzekeraars hebben een kostenmaximum voor externe advocaatkosten. U krijgt die kosten dus tot een bepaald maximum vergoed. Dat maximum kan zo laag zijn dat het de vraag is of u überhaupt nog een zaak kunt voeren. Heeft u de maximumvergoeding bereikt, dan moet u de verdere kosten zelf betalen of de procedure moet tussentijds gestaakt worden. U kunt wel kiezen voor een hoger kostenmaximum, maar dan betaalt u meer premie.

Op maat verzekerd

Wij bespreken met u welke modules u in uw verzekering opneemt en gaan na of u al een rechtsbijstanddekking heeft op andere polissen, zoals de autoverzekering of de reisverzekering.

Op tijd verzekeren

Sluit een rechtsbijstandverzekering tijdig af. U krijgt namelijk geen juridische hulp van de verzekeraar als het conflict al in de lucht hangt en een rechtszaak min of meer te verwachten is.

Preventief advies

Wilt u weten wat uw kansen zijn in de rechtszaal? U heeft recht op preventief juridisch advies. Ook kunt u vaak telefonisch rechtshulp of -advies krijgen.

Geschillenregeling

Veel polissen bevatten een geschillenregeling. Als bijvoorbeeld uw zaak niet in behandeling wordt genomen omdat de verzekeraar de kans van slagen te klein acht, kunt u een onafhankelijk advocaat laten toetsen of deze beslissing terecht is.

Gesubsidieerde rechtshulp

Is een rechtsbijstandverzekering wel nodig? Want er bestaat toch recht op gesubsidieerde rechtsbijstand? Op gesubsidieerde rechtshulp van de overheid kunt u alleen rekenen als uw inkomen laag is en als een gang naar de rechter een betere oplossing is dan bijvoorbeeld een geschillencommissie of mediation. 

Bovendien maakt u ook met gesubsidieerde rechtsbijstand zelf kosten. Zo betaalt u een eigen bijdrage. Deze is afhankelijk van uw inkomen en het soort rechtszaak en bedraagt tussen de €208,- en €875,-. Ook betaalt u voor griffiekosten. Lees hier meer over gesubsidieerde rechtsbijstand.

De premie

De premie bedraagt een vast bedrag per jaar en is afhankelijk van de gewenste dekking en de vraag of u een hogere maximumvergoeding wilt voor een externe advocaat. In een gezin zijn alle gezinsleden meeverzekerd, vaak ook uitwonende studerende kinderen. De premie per jaar is meestal lager dan één uur advocaatkosten.

Gerelateerde pagina’s